Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Thông báo

Địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

Thông báo tổ chức Hội thảo tăng cường hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020 của Viện NCKH&CNHH

Trân trọng thông báo v/v tổ chức: " Hội thảo tăng cường hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020 của Viện NCKH&CNHH" ​​​

Thời gian: 15h00, thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 ​​

Địa điểm: Phòng Hội thảo Quốc tế số 1 ​

Chủ trì: Hiệu trưởng ​ ​

Thành phần: BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng các phòng TC-HC, Đào tạo, KH-CN, Viện trưởng, Phó viện trưởng và các thành viên của Viện NCKH&CNHH. ​

THÔNG BÁO: Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý I/2018 và định hướng hoạt động KHCN Quý II/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018,
Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.

THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019

Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm).

File đính kèm: 

THÔNG BÁO: Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ GTVT với Bộ TNMT năm 2018

Thực hiện Công văn 3005/BGTVT-MT ký ngày 26/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình như sau (xem công văn đính kèm).

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ: "PROMOTING FINANCIAL INCLUSION IN VIETNAM" (THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM)

Theo thống kê của G-20 năm 2010, trên thế giới có hơn 2 tỷ người trưởng thành không sử dụng bất kỳ dịch vụ tài chính chính thức nào. Những người này chủ yếu sống tại khu vực Châu Phi, Châu Mỹ Latin, Châu Á và Trung Đông. Tại nhiều nơi, vấn đề người nghèo không thể tiếp cận được các dịch vụ tài chính đã và đang được giải quyết thông qua các giải pháp và công nghệ mới như tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng không qua điểm giao dịch (dịch vụ ngân hàng qua internet hoặc mobile…), tiền điện tử (phát hành bởi các công ty thanh toán trực tuyến).

THÔNG BÁO: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch 847/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018;
Thực hiện Thông báo 60/TB-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề NCKH cấp Trường và đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị kiểm tra tiến độ các đề tài NCKH cấp Trường, các đề tài NCKH sinh viên và giáo trình đã đăng ký được giao thực hiện năm học 2017 - 2018 và lên kế hoạch nghiệm thu, cụ thể như sau:

File đính kèm: 

THÔNG BÁO: Tham gia viết bài Hội thảo Quốc tế International Conference on Engineering Research and Applications 2018 (ICERA 2018)

Theo Thư mời viết bài ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “International Conference on Engineering Research and Applications 2018” (ICERA 2018), Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài tham dự Hội thảo.
Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 01, 02 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

THÔNG BÁO: Mời tham gia viết bài tham dự Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018 “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies

Theo Thư mời viết bài của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018  “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies” sẽ được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM từ ngày 13-17/6/2018. Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài tham dự Hội nghị.

File đính kèm: 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động