Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Đề tài cấp trường

Lập chương trình tính toán tốc độ tàu và lượng tiêu thụ nhiên liệu cho đội tàu biển Việt Nam. Từ đó đề xuất định mức lượng tiêu thụ nhiên liệu cho tàu theo các trạng thái khai thác của tàu

Video hoạt động

Ảnh hoạt động