Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Quá trình phát triển

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Hàng Hải

 

Tên viết tắt: Viện NC KH&CNHH

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Maritime Research Institute

Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài: MRI

Trụ sở chính: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Quyết định thành lập số: Thành lập theo quyết định số 3064/QĐ - BGTVT, ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2018, Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải được sáp nhập với Viện Nghiên cứu phát triển và đổi tên thành Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải theo quyết định số 63/QĐĐHHHVN, ngày 11/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ: Theo số đăng ký: 17-2022/KH-KHCN, đăng ký lần thứ 8 ngày 08/11/2022.

Video hoạt động

Ảnh hoạt động