Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Hội đồng khoa học Công nghệ

I. Các thành viên trong Hội đồng Khoa học Công nghệ

1.PGS.TS. Đỗ Quang Khải - Chủ tịch Hội đồng

2.TS. Trần Long Giang  - Phó Viện Trưởng

3. ThS. Tăng Văn Nhất - Ủy viên

4. ThS. Trần Tiến Thông - Ủy viên

5. Đoàn Thị Thu Huyền - Ủy viên, Thư ký

II. Chức năng và  nhiệm vụ Hội đồng Khoa học Công nghệ

Video hoạt động

Ảnh hoạt động