Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Giới thiệu

I. Thông tin chung

1- Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải.

2- Thành lập theo quyết định số 3064/QĐ - BGTVT, ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2018, Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải được sáp nhập với Viện Nghiên cứu phát triển và đổi tên thành Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải theo quyết định số 63/QĐ - ĐHHHVN, ngày 11/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

3- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ: Theo số đăng ký: 17-2022/KH-KHCN, đăng ký lần thứ 8 ngày 08/11/2022.

4- Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số 0200 652 877.

5- Tài khoản  : 02001010007148 Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải – chi nhánh Hải Phòng.

6- Địa chỉ: Nhà C7, Số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng;

Điện thoại: (+84.2253).738222; 0905.638.429                 

Email:       viennckhcnhh@vimaru.edu.vn

Website: http://mri.vimaru.edu.vn

7- Người đại diện: PGS.TS Đỗ Quang Khải – Viện Trưởng.

8- Chức năng, nhiệm vụ và loại hình nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển toàn diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng hải;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển. Quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ môi trường khác;

- Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng hải;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho ngành hàng hải, công trình thủy và các ngành kinh tế biển (dịch vụ thiết kế, điều tra khảo sát về tài nguyên môi trường biển, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, giám sát thi công sửa chữa vận hành tàu thủy, xây dựng công trình thủy, khai thác cảng biển và thủy nội địa, vận tải biển, dịch vụ lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các công trình điện, điện tự động, v.v..);

- Tư vấn và phản biện khoa học, giám định, lập dự án trong lĩnh vực hàng hải, công nghệ bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu;

- Sản xuất thử các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của Trường và Viện tạo ra;

- Tham gia đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý trong ngành hàng hải;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và quốc tế trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng hải.

II. Danh sách nhân lực

Số cán bộ, chuyên gia chính nhiệm của Viện gồm: 26 người. Số cán bộ kiêm nhiệm gồm trên 200 người, trong đó có trên 40 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, các thành viên còn lại đều là nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải có cộng tác với nhiều nhà khoa học, công nghệ là các chuyên gia thuộc các đơn vị nghiên cứu trong ngành.

Video hoạt động

Ảnh hoạt động