Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Quốc tế

- Hợp tác với Viện khoa học công nghệ tàu thuỷ Ba Lan (CTO) trong nghiên cứu tàu thuỷ và nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác với Bỉ trong đào tạo, vận tải đa phương thức và đóng tàu.

- Hợp tác với Hà Lan trong lĩnh vực đào tạo và công nghệ tàu thuỷ.

- Hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản trong đào tạo, vận tải biển và nghiên cứu chế tạo thiết bị tàu thuỷ.

- Hợp tác với nước ngoài để nghiên cứu giải pháp bảo hành, bảo dưỡng cần cẩu cho hãng KRANBAU EBERS WALDE (Cộng hoà

Liên bang Đức). Trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện nhiều vấn đề cần bổ sung đối với các thiết bị khi lắp đặt tại môi trường

Việt Nam được đối tác đánh giá cao v.v…

- Hợp tác với Singapore, Bungari trong nghiên cứu thử mô hình, chuyển giao công nghệ thiết kế và thiết kế công nghệ tàu thuỷ.

- Hợp tác với Tayo Nhật Bản về lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cho phần điện của tất cả các tàu đóng mới, sửa chữa dưới sự giám sát và

chứng nhận của đăng kiểm Nhật Bản (NK).

- Liên doanh với Công ty P&P – Hàn Quốc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, cung cấp toàn bộ các hệ thống và vật tư, trang thiết bị

trên tàu thủy.

- Hợp tác với MGSU-Nga trong nghiên cứu thử mô hình, chuyển giao công nghệ cầu cảng và đê chắn sóng.

- Hợp tác với Maeda-Nhật Bản trong nghiên cứu thử nghiệm vật liệu mới và kết cấu kè bờ mới.

There is currently no content classified with this term.

Video hoạt động

Ảnh hoạt động