Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Thành viên viện NCKH&CN Hàng Hải

1. Họ và tên: PGS.TS Đỗ Quang Khải
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết Kế Tàu Thủy
1. Họ và tên: Tiến Sĩ Trần Long Giang
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Công Trình Thủy
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Máy Tàu Biển
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Máy Tàu Biển
1. Họ và tên: Thạc Sĩ Nhữ Anh Dũng
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Máy Tàu Biển
1. Họ và tên: Thạc Sĩ Tăng Văn Nhất
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Điện Tử Viễn Thông
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản Lý Kinh Tế
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ Thuật Tàu Thuỷ
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Máy Tàu Thuỷ
1. Họ và tên: Thạc Sĩ Trần Văn Địch
2. Đơn vị công tác: Viện NCKH&CNHH, trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Vỏ Tàu Thủy

Video hoạt động

Ảnh hoạt động