Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Tin hoạt động Viện NCKH&CNHH

Địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học: 

I. Danh mục các tạp chí ISI và Scopus

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

Video hoạt động

Ảnh hoạt động