Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Giới thiệu

Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng công tác xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở hàng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải”

Ngày 13/12/2017 tại Nhà A6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành cuộc họp của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng công tác xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở hàng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải” - Mã số: DT174034 do PGS.TS. Nguyễn Kim Phương chủ nhiệm.
Các thành viên Hội đồng và các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đã được Chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài trình này nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của đề tài:
        Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về tính ổn định, sức bền, mớn nước của tàu hàng nói chung, tàu hàng rời và tàu dầu nói riêng;
       Sản phẩm của đề tài có hàm lượng khoa học cao, phù hợp với yêu cầu nội địa hóa thiết bị mang lại hiệu quả cao trong công tác đào tạo, huấn luyện sinh viên ngành đi biển và sĩ quan hàng hải;
       Bên cạnh đó, đề tài còn có đóng góp nhất định cho việc phát triển kỹ thuật mô phỏng hệ thống trên tàu thủy phục vụ cho đào tạo, huấn luyên trên bờ, đồng thời góp phần phát triển huấn luyện qua mô phỏng đáp ứng các tiêu chuẩn Công ước STCW 70/2010;
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy sự làm chủ trong thiết kế, chế tạo phần cứng, phần mềm mô phỏng hệ thống xếp sỡ hàng trên tàu. Ngoài ra, sản phẩm của đề tài còn phục vụ cho E-learning trong hàng hải.
       Một số hình ảnh trong buổi họp hội đồng nghiệm thu đánh giá:

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và đánh giá đề tài

Sản phẩm công nghệ của đề tài.

Qua các ý kiến nhận xét từ phản biện đề tài và những ý kiến đóng góp từ các thành viên đề tài, nhóm Tác giả thực hiện đề tài đã ghi nhận và bổ sung theo những ý kiến đề xuất.

Kết quả đạt được của đề tài đã được Hội đồng đánh giá Đạt.

Nội dung của đề tài sẽ được bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các thủ tục đề nghị Nghiệm thu cấp Bộ.

Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp

Tin nổi bật

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hỗ trợ cho các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong việc nâng cao khả năng công bố quốc tế, tìm kiếm cơ hội du học sau đại học tại các trường đại học ở Úc, Nhà trường tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế và đào tạo sau đại học tại Úc”. Chương trình Hội thảo cụ thể như sau:

Chủ trì: PGS. TS. Phạm Xuân Dương – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Báo cáo viên: PGS. TS. Quang Hà - Đại học Công nghệ Sydney

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học: 

I. Danh mục các tạp chí ISI và Scopus

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

2018 2nd International Conference on Civil Engineering (ICOCE 2018) will be held at the Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng in Da Nang, Vietnam during May 5-7, 2018. It aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results. ICOCE is also the annual meeting of IJSCER editorial board, so it also serves to bring authors and editors of IJSCER together to communciate face to face and discuss chances for possible cooperation.

 

2018 2nd International Conference on Civil Engineering (ICOCE 2018) will be held at the Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng in Da Nang, Vietnam during May 5-7, 2018. It aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results.

The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Developmentwill be held in the charming city of Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.

Trân trọng thông báo v/v tổ chức: " Hội thảo tăng cường hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020 của Viện NCKH&CNHH" ​​​

Thời gian: 15h00, thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 ​​

Địa điểm: Phòng Hội thảo Quốc tế số 1 ​

Chủ trì: Hiệu trưởng ​ ​

Thành phần: BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng các phòng TC-HC, Đào tạo, KH-CN, Viện trưởng, Phó viện trưởng và các thành viên của Viện NCKH&CNHH. ​

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018,
Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.

Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm).

Thực hiện Công văn 3005/BGTVT-MT ký ngày 26/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình như sau (xem công văn đính kèm).

Ảnh hoạt động