Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Thông báo Tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017)

Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 142/TB-ĐHKT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017).
Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2017 với sự phối hợp giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc), Đại học Aston (Vương Quốc Anh), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) và Hiệp hội kế toán công chứng ACCA - Việt Nam.
Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật, thảo luận và trao đổi về các chủ đề của Kế toán và Tài chính, từ đó tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các Nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế.
dự kiến tổ chức vào ngày 207/2017, nội dung tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản trị Nhà nước để có các tiếp cận phù hợp, hiệu quả tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của Viên Nam theo hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Phòng Khoa học - Công nghệ xin chuyển văn bản kèm theo tới đơn vị để triển khai tới các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và cán bộ nghiên cứu tham gia (thông tin chi tiết của Hội thảo đã được đính kèm văn bản).
Trân trọng./.

File đính kèm: 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động