Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Thông báo V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

THÔNG BÁO
V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

Thực hiện thông báo số 36/TB-ĐHKT-KHCN về việc tổ chức Hội thảo lần thứ 50 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 15 tháng 02 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50 sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đăng cai tổ chức với chủ đề “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc”. Các chủ đề chính cần viết bài tham dự Hội thảo Câu lại bộ các trường Đại học kỹ thuật gồm:

Chủ đề 1: Kinh nghiệm và các giải pháp phát triển đô thị thông minh cho tỉnh Vĩnh Phúc;
Chủ đề 2: Kinh nghiệm và các giải pháp phát triển bền vững các khu du lịch sinh thái của Vĩnh Phúc (khu vực Tam Đảo, khu vực Đầm Vạc);
Chủ đề 3: Kinh nghiệm và các giải pháp quản lý, xử lý rác thải đô thị để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng;
Chủ đề 4: Các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng liên quan khác cho tỉnh Vĩnh Phúc.
Nhà trường đề nghị các Nhà khoa học tham gia viết tham luận cho kỷ yếu hội thảo:
- Quy cách bài tham luận: Khổ giấy A4, in dọc, lề trang giấy (trên 2,5; dưới 2,5; trái 3,5 và phải 2,5), kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng 1,2, bài tham luận có số trang ít nhất 4 trang và nhiều nhất 8 trang.
- Hạn cuối gửi bài: trước 17h00 ngày 01/03/2017 (bài viết được gửi qua email: khcn.dhhh@gmail.com).

Video hoạt động

Ảnh hoạt động