Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Giới thiệu

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà quản lý doanh nghiệp và Nhà trường; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học của Nhà trường và thiết thực lập thành tích chào mừng Kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/4/1956 - 01/4/2016).
Sáng ngày 22/4/2016, tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam”.
Đến dự với Hội thảo có TS. Phạm Xuân Dương - Phó Hiệu trưởng - Đại diện lãnh Đạo Nhà trường; Ông Bùi Thiên Thu - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Đại diện Cảng Hải Phòng; Đại diện Công ty Interserco; Đại diện các Khoa/Viện trong toàn trường; Báo cáo viên; Cán bộ Giảng viên Khoa Kinh tế, Khoa Công trình và các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có quan tâm.
Hội thảo đã nghe đại diện Cục Hàng hải Việt Nam trình bày về vấn đề quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hệ thống cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển và hệ thống các kết cấu hạ tầng khác, việc phát triển cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, các quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các vùng và địa phương; phát triển hệ thống cảng cạn để đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của từng khu vực và hành lang kinh tế, đặc biệt đối với hàng hóa được vận chuyển bằng container; đồng thời, phát triển hệ thống cảng cạn phải đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong hoạt động quản lý, khai thác cảng cạn, đặc biệt trong quá trình lựa chọn địa điểm cụ thể để xây dựng cảng cạn.
Tại Hội thảo, đại diện Cảng Hải Phòng đã trình bày tham luận Giải pháp cho công tác di dời và chuyển đổi công năng các bến cảng trên sông Cấm, đây là một vấn đề cấp thiết năm trong phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông Vận tải.
Cũng tại đây, các đại biểu còn được nghe các tham luận như: phát triển cảng cạn - Giải pháp hỗ trợ cảng biển và điều tiết giao thông khu vực của đại diện Interserco; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thiết kế các công trình cảng biển của đại diện Khoa Công trình và tham luận về Một số vấn đề về dịch vụ cảng biển ở Việt Nam của Khoa Kinh tế - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Các tham luận đều mang đến những thông tin và những giải pháp hữu ích đối với các đơn vị tham gia.
Cuối buổi hội thảo, lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan tới Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển và cảng cạn Việt Nam cũng như các chính sách hiện nay của Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Bùi Thiên Thu - Phó Cục trưởng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam trình bày Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tin nổi bật

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hỗ trợ cho các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong việc nâng cao khả năng công bố quốc tế, tìm kiếm cơ hội du học sau đại học tại các trường đại học ở Úc, Nhà trường tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế và đào tạo sau đại học tại Úc”. Chương trình Hội thảo cụ thể như sau:

Chủ trì: PGS. TS. Phạm Xuân Dương – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Báo cáo viên: PGS. TS. Quang Hà - Đại học Công nghệ Sydney

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học: 

I. Danh mục các tạp chí ISI và Scopus

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

2018 2nd International Conference on Civil Engineering (ICOCE 2018) will be held at the Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng in Da Nang, Vietnam during May 5-7, 2018. It aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results. ICOCE is also the annual meeting of IJSCER editorial board, so it also serves to bring authors and editors of IJSCER together to communciate face to face and discuss chances for possible cooperation.

 

2018 2nd International Conference on Civil Engineering (ICOCE 2018) will be held at the Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng in Da Nang, Vietnam during May 5-7, 2018. It aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results.

The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Developmentwill be held in the charming city of Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.

Trân trọng thông báo v/v tổ chức: " Hội thảo tăng cường hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020 của Viện NCKH&CNHH" ​​​

Thời gian: 15h00, thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 ​​

Địa điểm: Phòng Hội thảo Quốc tế số 1 ​

Chủ trì: Hiệu trưởng ​ ​

Thành phần: BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng các phòng TC-HC, Đào tạo, KH-CN, Viện trưởng, Phó viện trưởng và các thành viên của Viện NCKH&CNHH. ​

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018,
Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.

Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm).

Thực hiện Công văn 3005/BGTVT-MT ký ngày 26/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình như sau (xem công văn đính kèm).

Ảnh hoạt động