Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế KHCN Hàng hải các Phân Ban

1. Phân ban Hàng hải : Session on Navigation, Ship Production Floating Construction
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây
2. Phân ban Cơ khí Động lực: Session on Mechanical Dynamics
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây
3. Phân ban Đóng tàu: Ship Production and Floating Construction
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây
4Phân ban Môi trường: Environmental Engineering
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây
5. Phân ban Xây dựng Công trình: Session on Civil Engineering
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây
6. Phân ban Kinh tế Hàng hải: Session on Maritime Business
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây
7. Phân ban Điện- Điện tử, Tự động hóa và CNTT: Session on Electrical- Electronics, Automation and Information Technology.
Toàn văn nội dung Kỷ yếu Download Tại đây

Video hoạt động

Ảnh hoạt động