Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế và đào tạo sau đại học tại Úc”

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hỗ trợ cho các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong việc nâng cao khả năng công bố quốc tế, tìm kiếm cơ hội du học sau đại học tại các trường đại học ở Úc, Nhà trường tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế và đào tạo sau đại học tại Úc”. Chương trình Hội thảo cụ thể như sau:

Chủ trì: PGS. TS. Phạm Xuân Dương – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Báo cáo viên: PGS. TS. Quang Hà - Đại học Công nghệ Sydney

Thời gian: 14h00 đến 17h00, ngày 15/01/2019 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng Hội thảo quốc tế số 1, Nhà A1, Khu Hiệu bộ Nhà trường.

Đề nghị các đơn vị trong Trường thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị được biết và đăng ký tham dự. Các đơn vị tập hợp đăng ký và gửi danh sách người tham dự đến địa chỉ E-mail: nghiencuuphattrien@vimaru.edu.vn trước 17h00, ngày 14/01/2019 (Thứ Hai).

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: ThS. Phạm Văn Triệu, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải, Nhà C7, điện thoại:  0937.628.668.

Trân trọng./.

File đính kèm: 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động